Farnosť Ducha Svätého Žehra

Farský deň

Dňa 29.6. na sviatok sv. Petra a Pavla sa už ako tradične konal v našej farnosti Farský deň. začali sme v poobedných hodinách privítaním detí a ich rodín. Potom nasledoval zábavno súťažný program ako napr. teambuilding, preťahovanie lanom, spoločenské hry….
Čítať viac

1. sväté prijímanie

V nedeľu, 2.6.2024 sa v kostole svätého Martina v Granč – Petrovciach uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Sviatosť oltárnu prijalo spolu 11detí zo Žehry, Granč – Petroviec a okolia. Vysluhoval ju vdp. Mgr. Karol Križian, ktorý ich s láskou a…
Čítať viac

Oslava Trojjediného Boha

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice sa v našom Kostole Ducha Svätého v Žehre konala odpustová svätá omša. Hosťom tejto slávnosti bol vdp. ThDr. Martin Koleják PhD. ,ktorý nás svojimi slovami, ktoré nám sprostredkoval v homílii povzbudil k pochopeniu tajomstva Najsvätejšej…
Čítať viac

eRko ples

Spolupatričnosť, duchovné prepojenie, uvoľnená atmosféra. Takýto bol eRko ples v Granči. Tento rok je fašiangové obdobie krátke, to však nezabránilo erkárom z Granč- Petroviecpri príprave plesového večera. Ples erkárov je jednou z akcii, na ktorú sa mnohí tešiacelý rok. Jeden večer kde vytvoria…
Čítať viac

Anjelská poviestka

„Chvála znie nebesiam, Glória.“ Aj tieto slová zazneli v muzikáli Anjelská poviestkaVianočný muzikál Anjelská poviestka ochotníckych hercov z divadla Drobné divadlovznikol na námet poviedky Miecyslawa Maliskeho. Muzikál bol sprevádzanýautorskými textami režisérky, ktorá ako podklad využila hudbu od anglického spevákaznámeho pod menom Sting….
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Beharovciach

V nedeľu 01.10.2023 sme vo filiálnom kostole v Beharovciach slávili odpustovú slávnosť ku cti sv.Michala archanjela, ktorú celebroval dekan spišskopodhradského dekanátu vdp. ICLic. ĽubomírVojtaššák. Vo svojej homílii nám vysvetlil význam mena Michal – „Kto ako Boh?“ a taktiež okreminého zdôraznil aj zmysel dodržiavania…
Čítať viac

Poďakovanie za úrodu

September je mesiacom, v ktorom každý z nás nájde vo svojej záhrade odmenu za celoročnúnamáhavú prácu a starostlivosť. To však by nebolo možné, ak by túto našu snahu Pán neodmenila nepožehnal. Tento rok sme znova mohli vidieť hojnosť požehnania, pretože určite niktoneostal s prázdnymi rukami. Ako…
Čítať viac

Púť do Banskej Štiavnice

V sobotu 16.9. sa veriaci našej farnosti zúčastnili pútnicko-poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice a Kaštieľa vo Svatom Antone.Od štvrtej hodiny ráno sa autobus postupne zapĺňal veriacimi zo Žehry, Granč-Petroviec i Beharoviec, ako aj niekoľkých ďalších okolitých obcí. Napokon sa 50-miestny…
Čítať viac

Farský deň

Rodina je pre mnohých ľudí bezpečným prístavom, do ktorého sa môžu vrátiť. Rodina často nie sú len pokrvní príbuzní, ale aj tí, ktorí nám svojou prítomnosťou spríjemňujú a obohacujú život. Rodina je pomenovanie toho, čo človek hľadá, keď to najviac potrebuje….
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Žehre

V nedeľu na slávnosť najsvätejšej Trojice sme privítali v kostole Ducha svätého v Žehre vzácneho hosťa, vdp. ThLic. PaeDr. Igora Jendrucha , terajšieho správcu farnosti Uloža, ktorý vo svojej homílii vysvetlil podstatu najsvätejšej Trojice a jej pôsobenie v našom živote.

1. sväté prijímanie

Pätnásť detských sŕdc prvýkrát prijalo do svojho srdca Pána Ježiša Prvé sväté prijímanie je sviatosťou, počas ktorej deti bližšie spoznávajú Ježiša. Práve on osobitne vstupuje do detských otvorených sŕdc a dáva sa im poznať v Eucharistii.   V kostole v Granč – Petrovciach sa 14….
Čítať viac

Krajší svet s Máriou

Misijná púť detí sa tento rok niesla témou: Krajší svet s Máriou Erko každoročne organizuje Misijnú púť detí, ktorej cieľom je poďakovať všetkýmkoledníkom Dobrej Noviny, ktorí koledovali počas vianočných sviatkov. Tieto púte sakonajú v mesiaci, ktorý patrí Panne Márií, čiže v máji.Aj…
Čítať viac

Príbeh Veľkej noci

Tento projekt vnímam ako veľký nástroj pre Božie milosti: Hovoríscenáristka Tatiana o Príbehu Veľkej noci Ježišovo víťazstvo nad smrťou, ktoré si pripomíname špeciálne počas veľkonočnýchsviatkov sa znázorňuje rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj divadelné predstaveniejeho posledných chvíľ v podaní farníkov z našej farnosti,…
Čítať viac

Krížová cesta

Pôstne obdobie sa pomaly chýli ku koncu a nastane jeho vyvrcholenie. Symbolom toho bol aj sprievod krížovej cesty po obci Granč – Petrovce, ktorej súčasťou boli ozbrojené a záchranné zložky Slovenskej republiky. V piatok 31. marca kráčali veriaci z Granča Petroviec s Ježišom na Golgotu….
Čítať viac

Výlet na Hrebienok

Tvorcovia Tatranského ľadového domu vo Vysokých Tatrách, ktorý vyrástol už po desiatykrát, sa inšpirovali Bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme. V ľadovej stavbe nájdeme symboly bolesti, mieru, ale aj symboly odvahy. Tento rok sa opäť, hoci po dlhšej (koronovej) pauze, už tradične…
Čítať viac

Kurzy prípravy na manželstvo

Dávame Vám do pozornosti termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2023. Na kurzy v rámci celého Slovenska je možné prihlásiť sa na stránke domanzelstva.sk, konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto odkaze.Do kurzov je momentálne v našej diecéze zapojených 35 manželských lektorských…
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Beharovciach

Filiálne patronícium sv. Michala, Gabriela a Rafaela – archanjelov  sme tento rok slávili v Beharovciach dvoma svätými omšami. Prvá bola slúžená vo vlastný deň slávenia 29. 9. našim pánom farárom Ľubošom Šípošom, druhá – odpustová PhDr. ThLic. Tadeášom Mikulášom Králom, OFM. Obaja nám počas slávení…
Čítať viac

Potáborové stretko

Dňa 1.9.2022 sa uskutočnilo potaborové stretko, ktorým sme si pripomenuli náš tohtoročný Erko tábor, ktorý sa uskutočnil začiatkom prázdnin. Začali sme svätou omšou v kostole Ducha Svätého v Žehre a nasledoval bohatý program na farskom dvore, plní súťaží, aktivít, hier…
Čítať viac

Sviatosť birmovania

V tomto roku sa v našej farnosti konala jedna z najvýznamnejších slávností, a to udeľovanie sviatosti birmovania, ktorú udelil otec biskup Mons. Andrej Imrich dňa 23.10.2021 v kostole svätého Martina v Granči- Petrovciach.

Včelia rota na eRko tábore

Počas posledného júlového týždňa si eRko animátori opäť pripravili pre deti eRko tábor, ktorý sa konal v Liptovskej Štiavnici, v prostredí obklopenom prírodou. Animátori sa na týždňové dobrodružstvo vybrali spolu s deťmi v pondelok, 26. 07. 2021 a domov sa vrátili  30. 07. 2021,…
Čítať viac

Prvé sväté prijímanie

            V tento požehnaný deň Pána, 27.06.2021 sa stretli v kostole Svätého Martina v Granči – Petrovciach, štrnásť detí zo Žehry, Hodkoviec, Granč – Petroviec a Beharoviec, aby sa stali spolu so svojimi rodičmi a príbuznými svedkami  vysluhovania krásnej sviatosti 1. svätého prijímania….
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Žehre

Veriaci zo Žehry sa v nedeľu na slávnosť Najsvätejšej trojice zišli v kostole Ducha Svätého, aby spolu s kňazom vytvorili živé spoločenstvo Božieho ľudu, pri slávení najsvätejšej eucharistie. Túto svätú omšu slúžil ThLic. Martin Majda PhD, špirituál na kňazskom seminári v Spišskej kapitule, ktorý vo…
Čítať viac

Novinári v Ladder City

Ako po minulé roky, tak ani tento nebol výnimkou pre erkárov, ktorý vycestovali na jeden týždeň mimo „civilizácie“ na svoj týždenný eRko tábor, ktorý sa uskutočnil na Drienici v dňoch 10.-14.08.2020. Avšak, tento tábor bol predsa len v niečom odlišný od tých…
Čítať viac

Malo-veľká zábava

Aj tento rok si eRko animátori z Granč- Petroviec  pripravili pre deti eRko tábor. Avšak s jedným rozdielom. Po prvýkrát v našej farnosti sa konal trojdňový  Denný eRko tábor, ktorý bol určený pre deti vo veku 5-10 rokov. Tábor sa niesol v téme „Cestovatelia…
Čítať viac