Farnosť Ducha Svätého Žehra

Prvé sväté prijímanie

            V tento požehnaný deň Pána, 27.06.2021 sa stretli v kostole Svätého Martina v Granči – Petrovciach, štrnásť detí zo Žehry, Hodkoviec, Granč – Petroviec a Beharoviec, aby sa stali spolu so svojimi rodičmi a príbuznými svedkami  vysluhovania krásnej sviatosti 1. svätého prijímania. Deti sa na túto slávnosť veľmi tešili. Po príprave na prijatie Ježiša ich svedomito pripravoval dôstojný pán farár Mgr. Ľuboš Šípoš, ktorý ich pripravoval vedomostne, ako aj duchovne, aby mohli s čistým srdcom prvý krát prijať eucharistiu.

Pred oltárom v deň radostný, štrnásť detí chce Bohu ďakovať, že tam mohlo pred Ježišom, s čistým srdcom zbožne stáť. Milosť Božia je nám daná, prijali sme sväté telo Pána. Nech nám v srdciach prebýva , nech je naša viera živá. Odteraz sme krásne Božie deti, Ježiš sám nám v srdciach svieti.  Neochvejne kráčať za ním, to je našim vrúcnym prianím.