Farnosť Ducha Svätého Žehra

Návštevy kostola

V kostole až do decembra 2022 prebiehajú reštaurátorské práce. Z toho dôvodu sa prehliadky kostola nekonajú. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu v budúcnosti.

Prehliadku kostola mimo hlavnej turistickej sezóny (júl – august) je potrebné dohodnúť vopred mailom na adrese:   kostolzehra@gmail.com

alebo telefonicky na čísle:  

  • sprevádzanie v kostole:   pani Anna Orlovská  053/4485027
  • farský úrad Žehra  053/4495322                          

Návštevy kostola: 

  • pondelok – sobota   9:00 – 17:00 hod.
  • nedeľa       13:00 – 17:00 hod.

Vstupné:   

  •   Žiak ZŠ                    0,50 €
  •   Študent SŠ, VŠ        1,- €
  •   Dospelý                    2,- €

Prehliadka kostola trvá približne 30 min., počas ktorej je návštevníkom podaný výklad. Prehliadka kostola nie je možná počas liturgických slávení (sv. omša, krst, sobáš, pohreb).

Zakúpením vstupenky prispievate na opravu Kostola Ducha Svätého v Žehre.

V interiéri kostola je prísny zákaz fotografovať, kamerovať a používať mobilné telefóny!