Farnosť Ducha Svätého Žehra

Návštevy kostola

 

Prehliadku kostola mimo hlavnej turistickej sezóny  je možné dohodnúť vopred mailom na adrese:   kostolzehra@gmail.com alebo telefonicky na čísle:  

  • sprevádzanie v kostole:   pani Anna Orlovská  053/4485027
  • farský úrad Žehra  053/4495322                          

Prehliadka kostola počas hlavnej turistickej sezóny (júl – august)

  • pondelok – sobota   9:00 – 17:00 hod.
  • nedeľa       13:00 – 17:00 hod.

Vstupné:   

  •   Žiak ZŠ                    0,50 €
  •   Študent SŠ, VŠ        1,- €
  •   Dospelý                    2,- €

Prehliadka kostola trvá približne 30 min., počas ktorej je návštevníkom podaný výklad. Prehliadka kostola nie je možná počas liturgických slávení (sv. omša, krst, sobáš, pohreb).

Zakúpením vstupenky prispievate na opravu Kostola Ducha Svätého v Žehre.

V interiéri kostola je prísny zákaz fotografovať, kamerovať a používať mobilné telefóny!