Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) sa vysluhuje vždy pol hodiny pred svätou omšou, okrem nedelí a veľkých sviatkov. Z rozumného dôvodu (viď. CIC) je možné požiadať o túto sviatosť i v inom čase.
V prvopiatkovom týždni sa vysluhuje sviatosť zmierenia nasledovne :
– v podľa rozpisu farských oznamov pol hodiny pred svätými omšami
– návšteva chorých je v piatok od 8.00 hod.
Svätá spoveď pred Vianocami a Veľkou nocou je stanovený podľa špeciálneho rozpisu, ktorý bude vždy vopred vyhlásený a zverejnený na nástenke a internetovej stránke.
Z rôznych dôvodov môže dôjsť aj k zmene uvedeného programu, veriaci budú vždy na to upozornení.