Farnosť Ducha Svätého Žehra

Kontakt

Farský úrad

Farár:
Mgr. Ľuboš Šípoš

Kaplán:
Mgr. Karol Križian

Adresa farského úradu:
Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ducha Svätého Žehra
Žehra 87
053 61 Spišské Vlachy

tel.: 053/449 53 22
e-mail: farnostzehra@gmail.com