Farnosť Ducha Svätého Žehra

Pre snúbencov

Bližšie informácie pre tých, ktorí plánujú uzatvoriť sviatosť manželstva, nájdete v časti http://www.farnostzehra.sk/sviatosti/sviatost-manzelstva/ 

Prihláška na sobášnu prípravu:

  • Ak by mal niekto záujem o sobášnu prípravu, ktorú organizuje víkendovou formou Hnutie kresťanských rodín v Spišskej diecéze, dávam do pozornosti nasledujúce informácie s možnosťou sa prihlásiť:
  • https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza
  • Sú to víkendové sobášne prípravy a ich absolvovanie nahrádza predmanželské stretnutia na fare. Účastníci na záver dostanú potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktorý odovzdajú kňazovi a je prílohou sobášnej zápisnice.