Farnosť Ducha Svätého Žehra

Bohoslužby

Pravidelné nedeľné sv. omše sú v našej farnosti nasledovne:

Dobrá Vôľa: 7.30

Beharovce: 9.00

Granč-Petrovce: 9.00

Žehra: 10.30

Hodkovce: 10.30

Poriadok sv. omší počas bežného týždňa, počas sviatkov a prípadne zmeny nájdete v aktuálnych farských oznamoch: http://www.farnostzehra.sk/category/farske-oznamy/