Farnosť Ducha Svätého Žehra

Reštaurovanie bočného oltára Poslednej večere a južnej predsiene