Farnosť Ducha Svätého Žehra

Pre birmovancov

Základné informácie !

  • Na slávnosť sa vyžaduje primerané, slušné, nie výstredné oblečenie! Dievčatá nepoužívajte prehnaný make up!
  • Na slávnosť príďte včas, v dostatočnom predstihu, aby sa stihli všetci usadiť! Birmovanci sedia spolu so svojimi birmovnými rodičmi!
  • Zapájajte sa všetci do spevov piesní ako ja do liturgických odpovedí a tiež odpovedí pri obnovovaní krstných sľubov – odpovedá celý kostol, je to vyznanie našej viery!
  • Birmovanci sa poriadne naučte  odpovede, ktoré treba odpovedať biskupovi pri birmovke! (Birmovník otázka č. 67)
  • Po birmovke bude beseda s otcom biskupom –otázky nech sa týkajú tém kresťanského a duchovného života!
  • Počas celého týždňa vložíme do svätých omší modlitbu za Dary Ducha Svätého!