Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sviatosti

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Týkajú sa všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie (KKC 1210).

Ohľadne vysluhovania sviatostí budete informovaní na tomto mieste, v oznamoch v kostole a na fare.