Farnosť Ducha Svätého Žehra

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:
Ľuboš Šípoš           pôsobenie v Žehre od roku 2018
Ján Bušovský        pôsobenie v Žehre od roku 2020