Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sviatosť oltárna

Prvé sv. prijímanie
sa vysluhuje deťom tretieho ročníka po náležitej príprave v škole i vo farskej katechéze. Môžu sa na ňom zúčastniť všetky deti, ktoré majú záujem ako aj vedomosti a určitú snahu o duchovný život primeraný ich veku a chápaniu.
Vysluhuje sa každý rok vo Veľkonočnom období, resp. tesne po jeho skončení. Deti sú potom pozvané zúčastniť sa na deviatniku – deväť prvých piatkov.