Farnosť Ducha Svätého Žehra

Archív roka: 2023

Odpustová slávnosť v Beharovciach

V nedeľu 01.10.2023 sme vo filiálnom kostole v Beharovciach slávili odpustovú slávnosť ku cti sv.Michala archanjela, ktorú celebroval dekan spišskopodhradského dekanátu vdp. ICLic. ĽubomírVojtaššák. Vo svojej homílii nám vysvetlil význam mena Michal – „Kto ako Boh?“ a taktiež okreminého zdôraznil aj zmysel dodržiavania…
Čítať viac

Poďakovanie za úrodu

September je mesiacom, v ktorom každý z nás nájde vo svojej záhrade odmenu za celoročnúnamáhavú prácu a starostlivosť. To však by nebolo možné, ak by túto našu snahu Pán neodmenila nepožehnal. Tento rok sme znova mohli vidieť hojnosť požehnania, pretože určite niktoneostal s prázdnymi rukami. Ako…
Čítať viac

Púť do Banskej Štiavnice

V sobotu 16.9. sa veriaci našej farnosti zúčastnili pútnicko-poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice a Kaštieľa vo Svatom Antone.Od štvrtej hodiny ráno sa autobus postupne zapĺňal veriacimi zo Žehry, Granč-Petroviec i Beharoviec, ako aj niekoľkých ďalších okolitých obcí. Napokon sa 50-miestny…
Čítať viac

Farský deň

Rodina je pre mnohých ľudí bezpečným prístavom, do ktorého sa môžu vrátiť. Rodina často nie sú len pokrvní príbuzní, ale aj tí, ktorí nám svojou prítomnosťou spríjemňujú a obohacujú život. Rodina je pomenovanie toho, čo človek hľadá, keď to najviac potrebuje….
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Žehre

V nedeľu na slávnosť najsvätejšej Trojice sme privítali v kostole Ducha svätého v Žehre vzácneho hosťa, vdp. ThLic. PaeDr. Igora Jendrucha , terajšieho správcu farnosti Uloža, ktorý vo svojej homílii vysvetlil podstatu najsvätejšej Trojice a jej pôsobenie v našom živote.

1. sväté prijímanie

Pätnásť detských sŕdc prvýkrát prijalo do svojho srdca Pána Ježiša Prvé sväté prijímanie je sviatosťou, počas ktorej deti bližšie spoznávajú Ježiša. Práve on osobitne vstupuje do detských otvorených sŕdc a dáva sa im poznať v Eucharistii.   V kostole v Granč – Petrovciach sa 14….
Čítať viac