Farnosť Ducha Svätého Žehra

Archív autora: farnostzehra

eRko ples

Spolupatričnosť, duchovné prepojenie, uvoľnená atmosféra. Takýto bol eRko ples v Granči. Tento rok je fašiangové obdobie krátke, to však nezabránilo erkárom z Granč- Petroviecpri príprave plesového večera. Ples erkárov je jednou z akcii, na ktorú sa mnohí tešiacelý rok. Jeden večer kde vytvoria…
Čítať viac

Anjelská poviestka

„Chvála znie nebesiam, Glória.“ Aj tieto slová zazneli v muzikáli Anjelská poviestkaVianočný muzikál Anjelská poviestka ochotníckych hercov z divadla Drobné divadlovznikol na námet poviedky Miecyslawa Maliskeho. Muzikál bol sprevádzanýautorskými textami režisérky, ktorá ako podklad využila hudbu od anglického spevákaznámeho pod menom Sting….
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Beharovciach

V nedeľu 01.10.2023 sme vo filiálnom kostole v Beharovciach slávili odpustovú slávnosť ku cti sv.Michala archanjela, ktorú celebroval dekan spišskopodhradského dekanátu vdp. ICLic. ĽubomírVojtaššák. Vo svojej homílii nám vysvetlil význam mena Michal – „Kto ako Boh?“ a taktiež okreminého zdôraznil aj zmysel dodržiavania…
Čítať viac

Poďakovanie za úrodu

September je mesiacom, v ktorom každý z nás nájde vo svojej záhrade odmenu za celoročnúnamáhavú prácu a starostlivosť. To však by nebolo možné, ak by túto našu snahu Pán neodmenila nepožehnal. Tento rok sme znova mohli vidieť hojnosť požehnania, pretože určite niktoneostal s prázdnymi rukami. Ako…
Čítať viac

Púť do Banskej Štiavnice

V sobotu 16.9. sa veriaci našej farnosti zúčastnili pútnicko-poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice a Kaštieľa vo Svatom Antone.Od štvrtej hodiny ráno sa autobus postupne zapĺňal veriacimi zo Žehry, Granč-Petroviec i Beharoviec, ako aj niekoľkých ďalších okolitých obcí. Napokon sa 50-miestny…
Čítať viac

Farský deň

Rodina je pre mnohých ľudí bezpečným prístavom, do ktorého sa môžu vrátiť. Rodina často nie sú len pokrvní príbuzní, ale aj tí, ktorí nám svojou prítomnosťou spríjemňujú a obohacujú život. Rodina je pomenovanie toho, čo človek hľadá, keď to najviac potrebuje….
Čítať viac