Farnosť Ducha Svätého Žehra

Archív autora: farnostzehra

Púť do Banskej Štiavnice

V sobotu 16.9. sa veriaci našej farnosti zúčastnili pútnicko-poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice a Kaštieľa vo Svatom Antone.Od štvrtej hodiny ráno sa autobus postupne zapĺňal veriacimi zo Žehry, Granč-Petroviec i Beharoviec, ako aj niekoľkých ďalších okolitých obcí. Napokon sa 50-miestny…
Čítať viac

Farský deň

Rodina je pre mnohých ľudí bezpečným prístavom, do ktorého sa môžu vrátiť. Rodina často nie sú len pokrvní príbuzní, ale aj tí, ktorí nám svojou prítomnosťou spríjemňujú a obohacujú život. Rodina je pomenovanie toho, čo človek hľadá, keď to najviac potrebuje….
Čítať viac

Odpustová slávnosť v Žehre

V nedeľu na slávnosť najsvätejšej Trojice sme privítali v kostole Ducha svätého v Žehre vzácneho hosťa, vdp. ThLic. PaeDr. Igora Jendrucha , terajšieho správcu farnosti Uloža, ktorý vo svojej homílii vysvetlil podstatu najsvätejšej Trojice a jej pôsobenie v našom živote.