Farnosť Ducha Svätého Žehra

Archív autora: farnostzehra

Výlet do Vysokých Tatier.

Netreba cestovať do ďalekého Paríža. Katedrálu Notre – Dame môžme tohto roku zhliadnuť vo Vysokých Tatrách. Aj v tomto roku počas jarných prázdnin sa nám vďaka naším duchovným otcom podarilo zorganizovať výlet našej farnosti na Hrebienok do Vysokých Tatier. Okrem peknej…
Čítať viac

Vieme sa baviť…

Erko ples. Táto akcia je pre  eRko animátorov z farnosti Žehra tradíciou.  A tradície by sa predsa mali zachovávať. Inak tomu nebolo ani tento rok. Už siedmy ročník eRko plesu sa konal 22. februára v Granči-Petrovciach.  Erkári začínali svätou omšou a pokračovali v kultúrnom dome,…
Čítať viac

Narodil sa Kristus Pán

Na prvý sviatok vianočný nám deti z filiálky Granč- Petrovce spríjemnili popoludnie vianočnou akadémiou „ Príchod Božieho syna na tento svet“. Malí herci nám svojim vystúpením pripomenuli udalosti, ktoré sa stali pred mnohými rokmi v Betleheme. Veľká vďaka patrí všetkým deťom a…
Čítať viac

Vianoce plné kolied a vinšov

25. Decembra v deň sviatku narodenia Pána sa vo filiálkach Granč- Petrovciach a Žehre slúžila svätá omša za účasti mladých koledníkov z našej farnosti. Svätá omša bola obohatená koledami, vinšovačkami, ako aj nesením obetných darov , ktoré prinášala mládež v ľudových krojoch.  Mgr. Róbert…
Čítať viac

Buďme požehnaní(m)

V takomto duchu sa niesol jubilejný 25 ročník Dobrej Noviny.  Dobrá Novina je projektom, ktorého sa už niekoľko rokov zúčastňuje aj naša farnosť. Projekt, je taktiež sprevádzaný požehnaním od diecézneho biskupa,ktorý koledníkov na tzv. Vysielačke vyslal a požehnal na cestu…
Čítať viac