Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustová slávnosť v Beharovciach

V nedeľu 01.10.2023 sme vo filiálnom kostole v Beharovciach slávili odpustovú slávnosť ku cti sv.
Michala archanjela, ktorú celebroval dekan spišskopodhradského dekanátu vdp. ICLic. Ľubomír
Vojtaššák. Vo svojej homílii nám vysvetlil význam mena Michal – „Kto ako Boh?“ a taktiež okrem
iného zdôraznil aj zmysel dodržiavania desatora Božích prikázaní, ktoré by mali byť základom pre
každého jedného z nás.

Lenka Škotková

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *