Farnosť Ducha Svätého Žehra

Poďakovanie za úrodu

September je mesiacom, v ktorom každý z nás nájde vo svojej záhrade odmenu za celoročnú
namáhavú prácu a starostlivosť. To však by nebolo možné, ak by túto našu snahu Pán neodmenil
a nepožehnal. Tento rok sme znova mohli vidieť hojnosť požehnania, pretože určite nikto
neostal s prázdnymi rukami. Ako v našej farnosti býva zvykom, tak sme si v našich kostoloch
symbolicky pripravili výzdobu z Božích darov. A tak sme sa v našich kostoloch Pánu Bohu poďakovali za požehnanú úrodu ďakovnou svätou omšou.

Aneta Salanciová