Farnosť Ducha Svätého Žehra

1. sväté prijímanie

V nedeľu, 2.6.2024 sa v kostole svätého Martina v Granč – Petrovciach uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Sviatosť oltárnu prijalo spolu 11detí zo Žehry, Granč – Petroviec a okolia. Vysluhoval ju vdp. Mgr. Karol Križian, ktorý ich s láskou a svedomito pripravoval, aby mohli s čistým srdcom prijať Eucharistiu.