Farnosť Ducha Svätého Žehra

Archív dňa: 12 júna, 2024

Oslava Trojjediného Boha

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice sa v našom Kostole Ducha Svätého v Žehre konala odpustová svätá omša. Hosťom tejto slávnosti bol vdp. ThDr. Martin Koleják PhD. ,ktorý nás svojimi slovami, ktoré nám sprostredkoval v homílii povzbudil k pochopeniu tajomstva Najsvätejšej…
Čítať viac