Farnosť Ducha Svätého Žehra

Oslava Trojjediného Boha

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice sa v našom Kostole Ducha Svätého v Žehre konala odpustová svätá omša. Hosťom tejto slávnosti bol vdp. ThDr. Martin Koleják PhD. ,ktorý nás svojimi slovami, ktoré nám sprostredkoval v homílii povzbudil k pochopeniu tajomstva Najsvätejšej Trojice a zdôraznil, že pri modlitbe máme mať na pamäti každú osobu Trojjediného Boha.