Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sviatosť pomazania chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľav a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božiemu ľud. (KKC 1499)
Vysluhovanie podľa potreby.