Farnosť Ducha Svätého Žehra

Informácie

• Tlačová Kancelária KBS: http://www.tkkbs.sk
• Slovenský kresťanský portál: http://www.christnet.sk
• Slovenský informačno – spravodajský kresťanský portál: http://www.krestanskyportal.sk
• Informačný portál Výveska.sk: http://www.vyveska.sk