Farnosť Ducha Svätého Žehra

Kresťanské organizácie

• Komisia pre mládež v Spišskej diecéze: http://www.komisia.sk
• Hnutie kresťanských spoločenstiev detí: http://www.erko.sk
• Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy: http://www.dkuspis.sk
• Hnutie kresťanských rodín na Slovenku: http://www.hkrsr.sk
• Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže: http://www.zksm.sk
• Animátor: http://www.animator.sk
• Miništranti: http://www.ministranti.sk
• Fórum života: http://www.forumzivota.sk