Farnosť Ducha Svätého Žehra

Púť do Banskej Štiavnice

V sobotu 16.9. sa veriaci našej farnosti zúčastnili pútnicko-poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice a Kaštieľa vo Svatom Antone.
Od štvrtej hodiny ráno sa autobus postupne zapĺňal veriacimi zo Žehry, Granč-Petroviec i Beharoviec, ako aj niekoľkých ďalších okolitých obcí. Napokon sa 50-miestny autobus zaplnil takmer do posledného miesta veriacimi všetkých vekových kategórií, od malých detských pútnikov až po skôr narodených a skúsených veriacich. V takomto pestrom zložení sme sa teda vydali na náš pútnický výlet. Štvorhodinovú cestu sme využili na veselé družné rozhovory, modlitbu posvätného ruženca i krížovej cesty, ako aj spoločné spievanie pútnických aj ľudových piesní.
     Po príchode do malebného mestečka Banská Štiavnica sa nás ujal veľmi milý a fundovaný pán sprievodca, ktorý je zároveň už štrnásť rokov správcom miestnej Kalvárie, národnej kultúrnej pamiatky. Jeho vtipný a zároveň vecný i duchovne hlboký komentár nás sprevádzal celým areálom až na vrchol samotnej Kalvárie, kde sa s nami podelil o niekoľko veľmi silných a dojímavých informácií, ktoré s týmto prekrásnym miestom úzko súvisia. Každý pútnik mal potom na vrchole niekoľko minút nato, aby mohol čo najlepšie využiť a vnútorne “nasávať” tie úžasné pohladenia na duši, ktoré nám núkal priestor horného kostola: jednak sme sa mohli doslova osobne vtiahnuť do udalostí na Golgote a ocitnúť sa tak pod krížom spolu so Sedembolestnou Pannou Máriou so srdcom plným vďaky za to, čo Pán pre nás vykonal; a jednak sme sa mohli potešiť nádhernými pohľadmi a scenériami, ktoré nám vrchol Kalvárie ponúkal. Následne sme sa všetci presunuli do prekrásneho tzv. Dolného kostola, v ktorom sme spoločne slávili svätú omšu. Počas nej sme ďakovali za obetu Pána Ježiša na kríži a zároveň prosili o príhovor Sedembolestnú Pannu Máriu, aby nám spolu so Synom pomáhala v tých našich vlastných životných krížoch. Viacerí pútnici resp. turisti, ktorí sa počas svätej omše pri nás zastavovali, vysoko oceňovali predovšetkým vynikajúce hudobné sprevádzanie nášho pána kantora Dušana Olekšáka z Dúbravy, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať. Aj vďaka nemu sa náš mohutný spoločný zborový spev mohol ozývať nielen samotným kostolom, ale aj celým veľkým areálom Kalvárie.
     Po nasýtení duše nasledovalo aj nasýtenie tela chutným obedom v reštaurácii už v obci Svätý Anton. Odtiaľ sme sa krátkou prechádzkou presunuli do Kaštieľa a Múzea vo Svatom Antone, kde sme absolvovali tzv. Veľký okruh (1,5 hodiny). Opäť sme mali šťastie na vynikajúceho pána sprievodcu, ktorý nás vtipným a pútavým spôsobom oboznámil s tým, ako na tomto vzácnom mieste počas stáročí žili jeho bohatí majitelia. Azda najväčší úspech zožala návšteva kaštieľnej kaplnky, ako aj prehliadka početných trofejí a podobizní zvierat našich lesov.
     Na záver sme ešte absolvovali autobusový prejazd centrom mesta Banská Štiavnica, aby sme sa následne, spokojní a šťastní, vybrali naspať smerom domov, kde sme šťastlivo dorazili okolo 21:00 hod.
     Veľká vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu, ako aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby tento deň bol naozaj požehnaný a priniesol duchovné i ľudské pookriatie na duši. A už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatia organizované našou farnosťou.

Mgr. Karol Križian, kaplán