Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustová slávnosť sv. Martina

Pri príležitosti sviatku sv. Martina sa v našom filiálnom kostole v Granč – Petrovciach konala v nedeľu 12. novembra odpustová svätá omša. Kazateľom, a zároveň hosťom, bol otec Ján Dubecký, rodák z Levoče, ktorý pôsobí ako kaplán Horskej záchrannej služby. Otec Ján nás vo svojom príhovore povzbudil slovami: : “Koľko jabĺk spadlo na zem? A iba Isac Newton v tom páde vynašiel gravitačnú silu… Koľko ľudí prešlo okolo žobráka? A iba sv. Martin mu daroval svoj plášť.” Vyzval nás aj k tomu, aby sme hľadali vo svojom živote to, za kým, čím smerujeme, a tým nás nasmeroval na Ježiša.

(Autor: Katarína Kaľavská)