Farnosť Ducha Svätého Žehra

Otváracia svätá omša na Spišskom hrade

Tento ročník otvorenia sezóny na Spišskom hrade sa niesol v téme 30. výročia zapísania hradu do zoznamu UNESCO. Otvorenie sa nezaobišlo ani bez svätej omše, ktorá bola iná, ako po minulé roky.

V nedeľu, 21. mája 2023 sa konala svätá omša na Spišskom hrade pri príležitosti začatia letnej sezóny. Ako každoročne, tak aj tento rok slúžil svätú omšu kňaz farnosti Žehra. Tá však bola iná, a to preto, pretože sa nekonala v Kaplnke sv. Alžbety, ale na hradnom nádvorí. „Veľmi sa mi páčila atmosféra svätej omše. Počasie bolo slnečné a horúce, čo k celej atmosfére len prispelo,“ vravela Gabika, ktorá bola súčasťou speváckeho zboru spievajúcom na slávnosti.

Tradíciou otvorenia je okrem svätej omše aj to, že sa na nej zúčastňuje spevácky zbor z farnosti Žehra. Svojim spevom obohacuje atmosféru začatia letnej sezóny. Keďže Kaplnka sv. Alžbety je pre rekonštrukčné práce neprístupná, tak sa spev ozýval po celom hradnom nádvorí. „Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať,“ sa spievalo počas sv. omše v alelujovom verši. Srdcia tých, ktorí sa zúčastnili otváracej sv. omše sa naozaj radovali. „Veľmi ma teší, že aj náš zbor mohol svojou účasťou a spevom otvoriť letnú turistickú sezónu,“ doplnila Gabika.

Autor: Agnesa Kaľavská