Farnosť Ducha Svätého Žehra

1. sväté prijímanie

Pätnásť detských sŕdc prvýkrát prijalo do svojho srdca Pána Ježiša

Prvé sväté prijímanie je sviatosťou, počas ktorej deti bližšie spoznávajú Ježiša. Práve on osobitne vstupuje do detských otvorených sŕdc a dáva sa im poznať v Eucharistii.  

V kostole v Granč – Petrovciach sa 14. mája konalo Prvé sväté prijímanie. Vyvrcholeniu slávnosti predchádzala aj príprava, ktorej sa venoval pán kaplán Karol. Posledné týždne sa s deťmi stretával v priestoroch fary v Žehre, kde s nimi preberal témy, ktoré im viac odkryli lásku Pána Ježiša. „Vidím anjelikov aj na jednej strane aj na druhej strane,“ povedal počas svätej omše.

Grančanský kostol zdobili úsmevy a čisté srdcia štyroch dievčat a jedenástich chlapcov, ktorí chceli viac spoznať ich najlepšieho priateľa, Ježiša. Počas kázne sa deťom prihovoril pán kaplán spolu so svojím kamarátom ruksakom, z ktorého deti vyberali zaujímavé predmety, ako srdce, obrázky jedla, dezert či papierové peniaze. Týmito predmetmi pán kaplán poukázal na to, že jedna Eucharistia má väčšiu cenu ako všetky dary sveta. Svoj príhovor pekne spojil aj so sviatkom Dňa matiek. Povedal: „To čo chce vaša mamka chce aj Pán Ježiš a to, čo chce Pán Ježiš chce aj vaša mamka.“ Prvoprijímajúce deti boli aktívnou súčasťou svojho veľkého dňa, počas ktorého čítali čítania a prosby, spievali žalm či niesli obetné dary v podobe symbolov, ktoré ich najviac charakterizujú, ako lopta či hrnček.

Keď deti prijali do svojho srdca Ježišovo telo a krv, bolo v chráme cítiť veľkú radosť a hrdosť. „Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Veseľme sa i radujme sa v ňom,“ sa ozývalo kostolom na záver svätej omše, kedy deti spievali pieseň venovanú ich najlepšiemu kamarátovi. Pred slávnostným požehnaním vyjadrili vďaku pánovi kaplánovi aj samotné deti a rodičia príhovorom vďaky. „Chceme vám úprimne poďakovať za Vašu trpezlivosť, radosť a horlivosť pri príprave detí na túto slávnosť,“ zaznelo z ich úst.

Autor: Agnesa Kaľavská