Farnosť Ducha Svätého Žehra

Krajší svet s Máriou

Misijná púť detí sa tento rok niesla témou: Krajší svet s Máriou


Erko každoročne organizuje Misijnú púť detí, ktorej cieľom je poďakovať všetkým
koledníkom Dobrej Noviny, ktorí koledovali počas vianočných sviatkov. Tieto púte sa
konajú v mesiaci, ktorý patrí Panne Márií, čiže v máji.
Aj deti z farnosti Žehra tento rok putovali do Levoče k Panne Márií, a to 13. mája, v sobotu.
Misijná púť detí je časom, kedy majú deti možnosť spoznať nových kamarátov alebo sa
bližšie spriateliť s tými, ktorých majú. Taktiež je to priestor na utužovanie vzťahov
s animátormi a s členmi spoločenstva a jedno veľké sa podarilo vytvoriť aj na Mariánskej
hore v Levoči.
Program púte bol pestrý, od stanovíšť cestou hore až po aktivity pri Bazilike Navštívenia
Panny Márie. Celá púť sa niesla témou, Krajší svet s Máriou. Účastníci sa viac priblížili
k Nebeskej mamke a bližšie spoznali jej život. Dozvedeli sa viac aj o fatimských deťoch,
ktoré si Panna Mária vybrala, aby boli jej hlasom vo svete. Po stanovištiach okolo baziliky
nasledovala modlitba svätého ruženca, ktorý zároveň deti dostali aj ako darček a pamiatku.
Zavŕšením celej púte bola svätá omša, ktorú slúžil Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor.
Ten v kázni zdôraznil poslanie ohlasovať evanjelium. Pripomenul, že všetci spoločne môžeme
spraviť svet krajším, ak sa budeme usilovať o to, aby sme boli lepšími ľuďmi a tým sa
pripodobňovali aj Nebeskej matke.
Po skončení slávnostnej svätej omše sa deti rozbehli k svojmu autobusu a s úsmevom doň
nasadli. „Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to super,“ hovorili na ceste domov.

Autor: Agnesa Kaľavská