Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustová slávnosť v Žehre

V nedeľu na slávnosť najsvätejšej Trojice sme privítali v kostole Ducha svätého v Žehre vzácneho hosťa, vdp. ThLic. PaeDr. Igora Jendrucha , terajšieho správcu farnosti Uloža, ktorý vo svojej homílii vysvetlil podstatu najsvätejšej Trojice a jej pôsobenie v našom živote.