Farnosť Ducha Svätého Žehra

Rekonštrukcia v kostole v Granč – Petrovciach

Od pondelka 12. júna prebieha v kostole v Granč – Petrovciach rekonštrukcia časti stropných omietok. V minulosti poškodená strešná krytina spôsobila zatekanie stropov kostola.  Po rekonštrukcii strechy bolo potrebné opraviť a následne vymaľovať zatečené časti stropu nad sakristiou. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať  všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájajú do opráv i upratovania kostola.