Farnosť Ducha Svätého Žehra

Výlet na Hrebienok

Tvorcovia Tatranského ľadového domu vo Vysokých Tatrách, ktorý vyrástol už po desiatykrát, sa inšpirovali Bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme. V ľadovej stavbe nájdeme symboly bolesti, mieru, ale aj symboly odvahy.

Tento rok sa opäť, hoci po dlhšej (koronovej) pauze, už tradične konal 6. marca, v pondelok, farský výlet na Hrebienok. Zúčastnili sa ho všetky vekové skupiny. Cesta bola príjemná, plná zaujímavých rozhovorov a smiechu. Po kratšom turistickom výstupe sme boli odmenení nádhernou ľadovou stavbou, ktorá v sebe ukrývala cestu bolesti- krížovú cestu, ktorú pre nás vytrpel Pán Ježiš. Symbol mieru a odvahy zobrazovali kaplnky z rôznych svetových náboženstiev. Pokračovali sme ďalej k Rainerovej chate a k vodopádom.

Nie je k dispozícii žiadny popis.Nie je k dispozícii žiadny popis.Odtiaľ sme sa už vydali na cestu domov. Myslím, že sme si výlet všetci užili, načerpali a hlavne strávili príjemný čas v spoločenstve.

Autor: Terézia Kočišová