Farnosť Ducha Svätého Žehra

Privítanie nového pána kaplána

Dňa 1. júla 2021 prišiel do našej farnosti nový pán kaplán Mgr. Karol Križian. Doteraz pôsobil vo farnosti Rakúsy. Vyprosujme mu od Pána Boha silu a veľa požehnania do tejto jeho služby, aby bola užitočná pre našu farnosť a pre dobro celého cirkevného spoločenstva.