Farnosť Ducha Svätého Žehra

Novinári v Ladder City

Ako po minulé roky, tak ani tento nebol výnimkou pre erkárov, ktorý vycestovali na jeden týždeň mimo „civilizácie“ na svoj týždenný eRko tábor, ktorý sa uskutočnil na Drienici v dňoch 10.-14.08.2020. Avšak, tento tábor bol predsa len v niečom odlišný od tých minuloročných. Boli na ňom účastníci vo veku 11-15 rokov.  Týždeň na Drienici sa niesol témou „Novinári v Ladder City.“

Z detí sa každým dňom stávali lepší a lepší novinári. Ich hlavnou úlohou bolo vytvoriť si vlastný časopis, ktorý mal reprezentovať ich týždeň na tábore. Mal zobrazovať zážitky, vznik nových priateľstiev, dobré jedlo, voľný čas, hry,… Každodenné príspevky v podobe článkov alebo kresieb sú dôkazom toho, že sa im to podarilo.  Animátori mali pre deti pripravený  bohatý program v podobe rôznych stanovíšť, hier, modlitby, túry, tancov, voľných večerov,… Cez program sa snažili vybudovať si s nimi kamarátske vzťahy a naučiť ich nové a zaujímavé veci.  V programe boli zahrnuté štýly, ako je country, indiánske osídľovanie alebo hľadanie zlata. Počas celého týždňa sa držali v areáli chaty, avšak streda bola odlišná. Tam účastníkov čakala túra na Lysu. Počas výstupu na vrch Lysá boli pre deti pripravené rôzne stanovištia po lese, vďaka ktorým sa im podarilo oslobodiť jedného z animátorov, ktorého uniesol bandita Desperado.  V piatok sa rozlúčili s chatou Kočanka, na ktorej strávili týždeň z leta. Deti získali Dekrét, vďaka ktorému sa stali čestnými občanmi mesta Ladder City a novinármi v tomto meste. Pamiatkou na tento tábor bude pre nich aj tričko, ktoré dostali ako darček.

Stráviť týždeň s deťmi mimo internetu a vplyvu ľudí z vonku sa oplatí. Byť obklopený lesným vzduchom a tými istými ľuďmi naučil účastníkov tábora trpezlivosti a tiež vážiť si veci, ktoré sú v živote najdôležitejšie. Deti odchádzali s úsmevmi na tvárach, a to je pre animátorov útecha, že aj keď nebolo všetko dokonalé, tak ten týždeň z leta neľutujú.  

Agnesa Kaľavská