Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sv. Michal archanjel, oroduj za nás

V nedeľu 27.9.2020 sa uskutočnila v našom filiálnom kostole v Beharovciach odpustová slávnosť sv. Michala archanjela. Svätú omšu celebroval HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., ktorý vedie arcibratstvo sv. Filomény na Slovensku. Vo svojej homílii nám pripomenul, aké je potrebné modliť sa k sv. Michalovi a prosiť ho, aby za nás bojoval duchovný boj proti zlu, ale tiež akú dôležitú úlohu zohrávajú anjeli v našich životoch. Dňa 29.9.2020 na sviatok sv. Michala sme mali ďalšieho hosťa. Bol ním ThLic. Martin Majda PhD. Svojim príhovorom nás povzbudil k pokore a poslušnosti kresťana v spoločnosti.Obom našim hosťom ďakujeme za povzbudivé slová a vyprosujeme im hojnosť Božieho požehnania, milostí a ochranu nebeskej Matky Panny Márie. Sv. Michal archanjel, oroduj za nás.

Eliška Kočišová