Farnosť Ducha Svätého Žehra

Oslava narodenín toho, ktorý dáva život

Vianočné sviatky sú sviatkami, ktoré prinášajú do ľudských sŕdc pokoj a radosť. Radosť z narodenia Jezuliatka ležiaceho na slame v chudobnej maštaľke.

25. december je dňom kedy oslavuje svoje narodeniny Ježiško. Oslava jeho narodenín sa začína polnočnou svätou omšou, ktorá so sebou prináša zvláštne čaro a atmosféru. Keď sa Božím chrámom ozýva pieseň Tichá noc, svätá noc, je to pre ľudí znamením, že sa v maštaľke narodilo dieťa prinášajúce so sebou radosť, pokoj a hojnosť Božích milostí.

Vo farnosti Žehra sa v narodeninový deň oslavovalo tak, ako sa na narodeniny oslavovať má. Spevácky zbor už pár týždňov pred Vianocami nacvičoval koledy a piesne, ktoré zneli počas svätej omše v kostole. Z tamtej strany jarka, Vstavajce gazdo, vstavajce hore  či Keď tá jasná hviezda spievali oslávencovi ležiacemu v jasliach. Krojmi, ktoré mali na sebe, obnovili tradície starých rodičov a celej oslave to dodalo istý šmrnc.

V popoludňajších hodinách sa veriaci opäť stretli v kostole v Granč – Petrovciach na Jasličkovej pobožnosti, počas ktorej deti z farnosti priblížili udalosti z Betlehema. Traja králi, ale aj pastieri spolu s bačom sa išli pokloniť k jasliam a zablahoželať Jezuliatku. Hudobné nástroje a krásne detské hlasy, ktoré doprevádzali hovorené slovo detí sa ku gratulácií pridali tiež. Nikto z účinkujúcich nezaháľal a utekal k jasliam tak, ako to len on sám najlepšie vie.

Jezuliatko, ktoré sa narodilo v chudobnej maštali. Jezuliatko, ktoré nepotrebovalo prepych ani drahé dary. Jezuliatko, ktorého zohrieval svojím dychom oslík a vôl. To Jezuliatko čaká v jasliach a pozýva na oslavu jeho narodenín.

Autor: Agnesa Kaľavská