Farnosť Ducha Svätého Žehra

Vynovený interiér svätyne kostola v Beharovciach

Za posledné 3 roky prebehli v kostole sv. Michala archanjela v Beharovciach veľké zmeny. V roku 2019 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia podlahy celého kostola a stien svätyne. V roku 2020 a  tiež v tomto roku 2021 sa pokračovalo v skrášľovaní kostola. Zhotovili sa nové interiérové časti svätyne.  Pôvodný obetný stôl, ambona, sedenie pre kňaza a miništrantov bolo nevyhnutné vymeniť, nakoľko boli napadnuté drevokazným hmyzom a hrozilo, že by mohlo dôjsť k  znehodnoteniu hlavného oltára sv. Michala a ostatných drevených častí kostola. Vzhľadom na finančné možnosti sa tento projekt výmeny interiérových častí musel rozdeliť na 2 etapy. Avšak dnes sa už môžeme spoločne tešiť novému obetnému stolu, ambone a sedesu pre kňazov. Zhotovené boli aj dve nové lavičky pre miništrantov a boční stolík na liturgické predmety – abak. Poslednou novinkou vo svätyni kostola je nový stojan na veľkonočnú sviecu – paškál. Na vrchnú časť obetného stola – oltárnu menzu, ako aj na vrchnú časť ambony a abaka sa použil prírodný kameň – biely mramor. Mramor je príjemne zladený s farbou podlahy.  Drevené časti sú zhotovené z dubového masívu.  Interiérové prvky  presbytéria sa vyhotovili  podľa projektovej dokumentácie Ing. Arch. Rudolfa Kruliaca z Veľkej Lomnice. Obetný stôl a sedes zhotovili v stolárskej dielni pána Jaroslava Baču z Beharoviec, za čo mu chceme úprimne poďakovať.

Celý projekt bol zrealizovaný hlavne z milodarov od veriacich z Beharoviec a okolia, ale aj vďaka podpore z projektov Prešovského samosprávneho kraja  a to vo výške 1500 € na rekonštrukciu podlahy  kostola  a  vo výške 3500 € na obstaranie interiérových prvkov svätyne kostola sv. Michala v Beharovciach.

Všetkým ľudom, ktorí pripojili ruku k dielu vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!