Farnosť Ducha Svätého Žehra

V kostole v Granč Petrovciach zazneli tóny barokovej hudby

Aj tohto roku 7. augusta sme mali možnosť vypočuť si koncert barokovej hudby v podaní hudobného súboru Il Cuore Barocco s podtitulom “Tafelmusik alla francese”. Koncert sa tentoraz uskutočnil v kostole sv. Martina v Granč Petrovciach. Ako aj podtitul naznačil, zazneli skladby francúzskych barokových skladateľov ako Joseph Bodin de Boismortier, Georg Philipp Telemann, Jean Francois Dandrieu či Jacques Martin Hotteterre. Poslucháči mali možnosť vidieť, ale aj počuť tradičné barokové hudobné nástroje ako barokové violončelo, barokovú priečnu flautu, barokové husle, čembalo a teorbu. Mladí hudobní interpreti súboru Il Cuore Barocco nám tak spríjemnili piatkový podvečer, za čo sme ich odmenili vrúcnym aplauzom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.