Farnosť Ducha Svätého Žehra

V Žehre sme si pripomenuli narodeniny aj meniny kostola

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice sme v našom farskom kostole v Žehre slávili odpustovú slávnosť.  Aj keď náš kostol je zasvätený Duchu Svätému, napriek tomu je zaužívaný zvyk sláviť odpustovú slávnosť o týždeň neskôr na nedeľu Najsvätejšej Trojice, keďže v túto slávnosť si vždy pripomíname konsekráciu kostola. Odpustovú slávnosť celebroval ICLic. Tomáš Pavlikovský zo Spišskej Kapituly, ktorý nám v homílii okrem iného pripomenul význam Najsvätejšej Trojice pre náš život.

Aneta Salanciová