Farnosť Ducha Svätého Žehra

Potáborové stretko

Dňa 1.9.2022 sa uskutočnilo potaborové stretko, ktorým sme si pripomenuli náš tohtoročný Erko tábor, ktorý sa uskutočnil začiatkom prázdnin. Začali sme svätou omšou v kostole Ducha Svätého v Žehre a nasledoval bohatý program na farskom dvore, plní súťaží, aktivít, hier a dobrého gulášu. Aktivitami sme si pripomenuli tému tábora – Cestovatelia časom. Deti prežili skvelý deň a sme radi, že aj počasie nám vyšlo. Týmto pozývame aj všetky deti , aby chodili k nám počas školského roka na Erko stretká, o ktorých budú vopred oboznámení.