Farnosť Ducha Svätého Žehra

Z tohto miesta vyžaroval pokoj: Púť veriacich z farnosti Žehra

Aj tento rok cestovali veriaci z farnosti Žehra na pútnické miesto Lagiewniki do Krakova.  Toto miesto je miestom, ktoré si vybral Boh, aby v ňom mohli ľudia, ktorí tam prídu zakúsiť jeho prítomnosť.

Z farnosti Žehra putovalo vyše 150 ľudí, ktorí cestovali v troch autobusoch v sobotu, 24. 09. 2022. Odchod bol v skorú rannú hodinu a to o 5:30, aby sa s dostatočným predstihom prišlo na určené miesto. „Počas cesty autobusom sme sa modlili modlitbu svätého ruženca a spievali mariánske piesne,“ vravela účastníčka Mária.

Po príchode do Lagiewnikov nasledovala svätá omša v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ktorú celebroval o. Ľuboš. Kázeň mal Martin Kakalej, pán farár zo Spišského Podhradia. Účastník Pavol vravel: „Počas svätej omše som miništroval. Bolo to pre mňa trocha iné, pretože som ešte neminištroval na takom svätom mieste, ktorým je Sanktuárium Božieho milosrdenstva.“ Keď sa svätá omša skončila, tak účastníci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a taktiež si uctiť relikviu svätej sestry Faustíny.

Nasledoval obed a následne po ňom prednáška v aule Jána Pavla II. o svätej sestre Faustíne a jej živote, ktorú prednášala rehoľná sestra. Prednáška trvala približne pol hodiny a po nej bola vyložená sviatosť oltárna. O 15:00 hodine sa veriaci modlili Korunku Božieho milosrdenstva, tú viedli poľskí kňazi. Po modlitbe Korunky sa veriaci presunuli do svätyne Jána Pavla II., v ktorej mali možnosť vidieť obrazy v mozaikových tvaroch z malých kociek, či relikviu Jána Pavla II. v podobe jeho krvi. Účastníčka Mária ďalej povedala: „Osobne som tam zažila duchovný pokoj, ktorý z toho miesta vyžaroval. Načerpala som nové sily do nasledujúcich dní a odišla som povzbudená a radostná.“

Po prehliadke svätyne Jána Pavla II., okolo 17:00, začali veriaci pomaly nasadať do autobusov a odchádzali naspäť domov. Aj cestou späť bolo v autobuse veselo, pretože sa spievali mariánske či ľudové piesne. „Všetci veriaci sme spolu vytvorili jedno veľké spoločenstvo,“ vravela účastníčka Anetka. Čas strávený na púti bol požehnaným a radostným časom, z ktorého budú veriaci určite čerpať do nasledujúcich dní.

Autor: Agnesa Kaľavská