Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustová slávnosť v Beharovciach

Filiálne patronícium sv. Michala, Gabriela a Rafaela – archanjelov  sme tento rok slávili v Beharovciach dvoma svätými omšami. Prvá bola slúžená vo vlastný deň slávenia 29. 9. našim pánom farárom Ľubošom Šípošom, druhá – odpustová PhDr. ThLic. Tadeášom Mikulášom Králom, OFM. Obaja nám počas slávení liturgií sprítomnili Kristovu obetu kríža a v homíliách priblížili  dôležitosť a význam úcty k anjelom ako ochrancom, sprievodcom a orodovníkov na ceste životom. Duchovný otec počas štvrtkovej homílie veriacim poukázal i na miesta, kde sa podľa tradície zjavil sv. Michal Archanjel ( Taliansko: Gargano – Monte Sant Angelo; Francúzsko – Le Mont Saint Michel). Prostredníctvom nedeľnej homílie bol veriaci ľud povzbudzovaný k neochvejnému vyznávaniu viery cez príklad Michala Archanjela, ktorý každého z nás pozýva žiť svoju vieru verne, pravdivo a so zanietením pre Božie kráľovstvo.

Naši  predkovia nám odovzdali cennú štafetu viery. Nech orodovanie sv. Michala Archanjela nám pomáha obstáť v každodenných zápasoch a spolu s ním vztýčiť Zlému víťaznú štandardu: „Kto ako Boh?!“.

Svätý Michal Archanjel – oroduj za nás!