Farnosť Ducha Svätého Žehra

Skutočná krása vychádza z hĺbky duše

Desať dievčat, ktoré sa zúčastnili duchovnej obnovy zameranej na krásu; nie len na tú vonkajšiu, ale predovšetkým na tú vnútornú. Na krásu, ktorá vychádza zo srdca každej jednej ženy, každého jedného dievčaťa.

V pastoračných priestoroch na farskom úrade v Žehre sa v sobotu, 5. novembra 2022, rozliehali jemné hlasy dievčat,  ktoré sa zúčastnili jednodňovej duchovnej obnovy s názvom Krása sa skrýva vo vnútri. Cieľom tejto  duchovnej obnovy bolo ukázať a priblížiť jej účastníčkam, že skutočne dôležitou súčasťou každej ženy nie je zovňajšok, ale predovšetkým srdce plné túžob, ktoré tam vložil sám Boh. „Naše srdce je studnicou želaní a túžob,  ktoré chceme, aby sa splnili,“ vravela animátorka, ktorá si túto obnovu pre dievčatá pripravila.

Duchovná obnova sa začala o 10:00 hodine dopoludnia. Pozostávala z troch prednášok, ktoré niesli názov: Prosím, natlačte mi to do hlavy; Čo zabíja krásu a Ako nájsť ženskosť? Každá z prednášok obsahovala jednu aktivitu na začiatok, počas ktorej hrala v pozadí príjemná hudba. Účastníčka povedala: „Páčili sa mi aktivity a taktiež aj otázky, na ktoré niekedy  nebolo  jednoduché odpovedať. Prinútili sme sa prostredníctvom nich zamyslieť samé nad sebou.“ Nasledoval výklad pozostávajúci zo slov animátorky, ale aj z príkladov či už z vlastného života alebo knižných príkladov. Po ňom mali dievčatá ešte aktivitu na koniec, ktorá nadväzovala na to, čo počuli.  „Možno sa zdalo, že sme mali veľa aktivít na písanie. Avšak, bolo to presne naopak. Na papier sme mohli vyliať svoje srdce. Mohli sme si spísať a zistiť, kto v skutočnosti sme,“ povedala jedna z účastníčok.  Po konečnej aktivite danej prednášky bolo dievčatám prečítané zamyslenie. Medzi prednáškami ich čakalo občerstvenie, aby mali posilnené aj telo, nie len ducha. Iná z účastníčok vravela: „Som rada, že sme mali aj krátke prestávky a malé občerstvenie.“  

Hľadanie ženskosti a vnútornej krásy je boj na dlhé trate. Je to niečo, čo dievčatá a ženy nenájdu za jeden deň, či jeden mesiac. Vyžaduje to úsilie, ktoré je často sprevádzané aj bolesťou či slzami. Avšak, počas celej doby trvania tohto boja je tam Boh, ktorý na konci čaká s otvorenou náručou a s úsmevom na tvári.

Po poslednej prednáške, ktorá sa skončila o druhej hodine popoludní mali dievčatá možnosť ešte ostať a zažiť spoločný čas aj po mimo pripraveného programu. „Verím, že mi táto duchovná obnova pomôže na ceste za cieľom a že sa budem vedieť prijať taká, aká som. Je to ale boj na dlhé trate. Verím, že ja tento boj vyhrám,“ zhodnotila v spätnej väzbe účastníčka. Dievčatá odchádzali s príjemným úsmevom na tvári a s vďakou na perách.

Autor a foto: Agnesa Kaľavská