Farnosť Ducha Svätého Žehra

Kurzy prípravy na manželstvo

Dávame Vám do pozornosti termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2023. Na kurzy v rámci celého Slovenska je možné prihlásiť sa na stránke domanzelstva.sk, konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto odkaze.
Do kurzov je momentálne v našej diecéze zapojených 35 manželských lektorských párov. Sú veľkým darom a obohatením pre našu partikulárnu cirkev. Tieto kurzy ponúkame ako možnosť predmanželskej prípravy pre tých, ktorí v roku 2023 plánujú uzatvoriť manželstvo.