Farnosť Ducha Svätého Žehra

Úmysly svätých omší

Keďže počas mimoriadnej situácie nie sú dovolené verejné sväté omše, kňazi slúžia sväté omše súkrome. Mnohí máte zapísané úmysly na sväté omše. Na začiatku zákazu verejných svätých omší bolo ohlásené, že úmysly budú odslúžené až po skončení zákazu. Keďže nevieme…
Čítať viac

Priame prenosy svätých omší

V súčasnej situácii, keď je zakázané verejné slávenie bohoslužieb, je možné bohoslužby sledovať prostredníctvom televízie, rádia alebo sociálnych sietí. Televízia LUX Pondelok – piatok – 7:00; 12:00; 18:30Sobota – 7:00; 18:30Nedeľa – 10:00; 18:30Svätú omšu je možné sledovať: formou TV…
Čítať viac

Výlet do Vysokých Tatier.

Netreba cestovať do ďalekého Paríža. Katedrálu Notre – Dame môžme tohto roku zhliadnuť vo Vysokých Tatrách. Aj v tomto roku počas jarných prázdnin sa nám vďaka naším duchovným otcom podarilo zorganizovať výlet našej farnosti na Hrebienok do Vysokých Tatier. Okrem peknej…
Čítať viac

Vieme sa baviť…

Erko ples. Táto akcia je pre  eRko animátorov z farnosti Žehra tradíciou.  A tradície by sa predsa mali zachovávať. Inak tomu nebolo ani tento rok. Už siedmy ročník eRko plesu sa konal 22. februára v Granči-Petrovciach.  Erkári začínali svätou omšou a pokračovali v kultúrnom dome,…
Čítať viac