Farnosť Ducha Svätého Žehra

Nová strecha na farskej budove

Nič netrvá večne. Nové i staré veci treba časom opravovať. Tak to bolo aj v prípade strechy na farskej budove v Žehre.

Zatekanie deravej strechy spôsobovalo poškodzovanie stropov a stien. Situácia sa spočiatku riešila zakrývaním s fóliami a ukladaním vedier na povale, no rozsah poškodenia si vyžiadal komplexnú rekonštrukciu strechy. Rekonštrukciu sme mohli zrealizovať vďaka finančnej pomoci Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.  Za túto  pomoc patrí  veľká vďaka v prvom rade otcovi biskupovi Štefanovi Sečkovi, ktorý nám tieto finančné prostriedky poskytol z Podporného fondu Spišskej diecézy. Rekonštrukciu realizovala firma pána Dominika Moronga z Granč – Petroviec, za čo sa touto cestou chceme poďakovať celému kolektívu pracovníkov, ktorí sa na týchto prácach podieľali. Práce im znepríjemňovalo nielen tropické počasie, ale aj prudký dážď. Nakoniec sa dielo podarilo a my veríme, že nám strecha bude dlhé roky slúžiť.