Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustová slávnosť

Náš farský kostol Ducha Svätého v Žehre si tohto roku pripomenul svoje 744. narodeniny. Práve pred toľkými rokmi bol kostol konsekrovaný na slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Túto udalosť sme si pripomenuli odpustovou slávnosťou 16. júna. Pri slávnostnej svätej omši nás svojou účasťou poctil vzácni hosť, rodák zo Spišského Podhradia –  dp. HEDr. Ľuboslav Hromjak PhD. Ako hlavný celebrant slúžil odpustovú svätú omšu a vo svojom príhovore spomenul, že kostol si na Najsvätejšiu Trojicu pripomína svoje narodeniny, pretože práve na túto slávnosť bol konsekrovaný. Meniny si zas pripomína na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Okrem iného zdôraznil, aký vzácny je tento chrám. Dýcha v ňom história ale súčasne je dôležitý aj pre dnešok, keďže v ňom máme Bohu ďakovať, prosiť a tiež nachádzať oázu pokoja pre náš každodenný život.

Odpustová svätá omša 16.6.2019