Farnosť Ducha Svätého Žehra

Veľkonočný recitál

Pre nás kresťanov je Veľkonočná nedeľa najväčším sviatkom. Slávnostným spevom „aleluja“ vítame zmŕtvychvstalého Pána. A to nie len počas svätých omší.

Mladí nadšenci z našej farnosti si aj tohto roku pripravili dramatizáciu Veľkonočných udalostí. Tentokrát to bol recitál poprepletaný slovom i spevom, veď aj takýmto spôsobom môžeme chváliť Pána a hlavne si pripomenúť jeho zmŕtvychvstanie. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí venovali svoj čas a námahu na prípravu tohto podujatia a tešíme sa opäť o rok na to, čo zaujímavé si pre nás pripravia. Pán Boh zaplať.