Farnosť Ducha Svätého Žehra

Svätá omša na Spišskom hrade.

Už sa stalo tradíciou, že oficiálny začiatok sezóny na Spišskom hrade sa začína svätou omšou. Bolo tomu aj tohto roku. A tak sa v nedeľu 5. mája 2019 v kaplnke sv. Alžbety slávila slávnostná svätá omša.

Napriek nepriaznivému počasiu sa v kaplnke zišlo celkom slušný počet ľudí. Keďže hradná kaplnka spadá pod správu farnosti Žehra, zabezpečenie a priebeh svätej omše mali pod palcom práve farníci z našej farnosti. Svätú omšu slúžil miestny duchovný vdp. Ľuboš Šípoš, koncelebroval františkán Tadeáš Mikuláš Král, OFM. Hudobný doprovod zabezpečil mládežnícky spevokol farnosti pod vedením pána Stanislava Salanciho. Na záver môžeme len poďakovať riaditeľke Spišského múzea v Levoči pani Márii Novotnej za pozvanie, občerstvenie v hradnej kuchyni a príjemné nedeľné predpoludnie.