Farnosť Ducha Svätého Žehra

Odpustová slávnosť v Žehre

Po sviatku Zoslania Ducha svätého sme slávili odpustovú slávnosť Najsvätejšej Trojice. Hlavný celebrant Mgr. Dušan Galica PhD, ktorý vo svojej homílii okrem iného zdôraznil, že: „Bez Ducha Svätého je všetko prázdne.”