Farnosť Ducha Svätého Žehra

Slávnosť ku cti sv. Martina

Sviatok svätého Martina sa v našej diecéze spája s úctou k hlavnému patrónovi našej diecézy. Okrem slávnosti v katedrále na Spišskej Kapitule sa v tento deň odpustová slávnosť slávi aj vo filiálnom kostole v Granč Petrovciach. Na túto slávnosť prijal pozvanie duchovný správca na Katolíckej univerzite vdp. Dušan Galica. V spoločnosti vzácneho hosťa sme si spoločne uctili svätého Martina a poprosili o požehnanie našich rodín aj celej farnosti.